Събрани web съчинения
За контакти:
Малък тъжен именник (8)

06.06.2017 | 1887
Една чаша не успя да запази равновесие, обърна се напреки, преодоля ръба на масата и подът се покри с парчетата й. Дядо Братой подскочи и надигна залетия с ракия ръкав, от който се цедеше тънка бисерна струйка. За миг кръчмата притихна и дядо Братой ...
06.06.2017 | 1773
- Лотария на лотариите! Всичко е лотария! - викаше чичо Методи и се усмихваше. Пред себе си на кашон беше наредил лотарийни билети от всякакъв калибър. - Лъжа е твоята лотария, чичо Методи! Лъжа на лъжите... Това пък беше отговорът на съседа, койт...
06.06.2017 | 1649
Срещна го в автобуса: – Здравей, Гоше, как си? Свършихте ли го това училище най-после? Гошо се усмихна и смънка нещо. – Ей, не можах да ви изкарам докрай, изгони ме оная чума... Извинявай, че че говоря така за директорката ти, но тя вече ти е бивш...
06.06.2017 | 1676
Една муха сбърчи нос – миришеше й на ракия. Тя се замисли, оклюма върху прозореца, на който обикновено рисуваше своите миниатюри, и литна. Обиколи веднъж лозето, два пъти вилата и реши, че миризмата иде от открехнатата входна врата. Замръзна за миг в...
06.06.2017 | 1581
„Колко съм изостанал от себе си! Сякаш съм на писта – бягам, бягам, гоня себе си и изоставам, изоставам. Виждам гърба си все по-неясно, все по-нечетливо... Все едно, че съм на кино и някой постепенно отдалечава екрана, така че вече с труд разчитам су...
06.06.2017 | 1861
Те бяха сплели здраво ръце. Бяха се счепкали здраво. Водата напираше от оня водомер, грохнал бе той. Тогава... входната врата ожесточено се хлопна и в банята връхлетя малкият Росенчо. – Тате,тате! Росенчо се спря изумен от лютата битка между родите...
06.06.2017 | 1625
Не се гнусете от това, което ще ви кажа – аз съм кошче за боклук. Най-обикновено. От онези, които произвеждаха преди... колко ли години стана вече? Забравил съм. Няма значение... Сега при нас е тъжно. Няма го Сизиф. Голяма част от живота си съм пре...
06.06.2017 | 1659
Събрали сме се аз (Огнян), татко (Тодор), мама (Любка), сестра ми (Надежда) и брат ми (Александър) при баба (Митка), дядо (Огнян) и вуйчо (Милен) в Аспарухово. По повод. По еди-какъв си повод. Очакваме баба Надка (на баща ми) и чичо Светлин да се поя...
1

Съдържание / 223

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 84

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 25

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още