Събрани web съчинения
За контакти:
Фейлетони (3)

24.03.2021 | 1399
Оня ден по телевизионните новини даваха репортаж от циганския софийски Факултето. Във Факултето им издигнали кула, на която монтирали камери. През камерите ще се следят димящите комини. Комини, които са свързани с печки, в които общината предполага, ...
23.12.2020 | 1325
В телевизора спорят двама философи. Философът На Власт разказва: – Общественото Мнение е като лавата! То е в земните недра, Земята се върти около оста си и прави пълен оборот за денонощие; през това време Общественото Мнение надзирава гранитните кор...
09.09.2020 | 1258
Заварвам леля Славка днес на обед да гледа новините от вчера. Тя само цъка, цъка с уста и сочи с пръст екрана: – Гледай какво станало снощи… Аз докато съм спала… Аз ѝ нося храната от социалната служба, леля Славка е пенсионер. Не живее сама, бай Д...
1

Съдържание / 223

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 84

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 25

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още