Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (7803) за (10) файла

2624 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

849 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

835 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

699 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

667 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

666 Изтеглете "Мъгла", драма

648 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

466 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

222 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

127 Годишен планьор на Анапест за 2021 (планер, Planner) [PDF, 708 KB]

Съдържание / 216

Категории / 34

Имена / 12

Галерия / 70

Файлове / 10

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 22

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 4

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още