Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (8521) за (10) файла

2756 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

942 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

932 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

763 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

727 Изтеглете "Мъгла", драма

723 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

706 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

515 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

275 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

182 Годишен планьор на Анапест за 2021 (планер, Planner) [PDF, 708 KB]

Съдържание / 214

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 71

Файлове / 10

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 22

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 15

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още