Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (21386) за (10) файла

3928 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

2370 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

2365 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

2147 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

2086 Изтеглете "Мъгла", драма

2070 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

2064 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

1623 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

1529 Годишен планьор на Анапест за 2021 (планер, Planner) [PDF, 708 KB]

1204 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

Съдържание / 217

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 74

Файлове / 10

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 23

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 17

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още