Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (8131) за (10) файла

2673 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

898 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

874 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

730 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

696 Изтеглете "Мъгла", драма

692 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

680 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

488 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

247 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

153 Годишен планьор на Анапест за 2021 (планер, Planner) [PDF, 708 KB]

Съдържание / 215

Категории / 34

Имена / 12

Галерия / 70

Файлове / 10

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 22

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още