Събрани web съчинения
За контакти:
Никому неизвестен шано цикъл (4)

ШАНО - разг. наречие на сляпо, на късмет; случайно; без да щеш. А-а! Аз на ротативката играя шано... същ. шанаджия прил. шанаджийски. Ама как може "Черно море" с такъв шанаджийски гол да паднат!? (Из никому неизвестен "Български тълковен речник")

19.06.2017 | 1667
Текст на екрана: Малко е известно, че през 1912 г. на кораба „Титаник“ се качи и бележитата двойка Шерлок Холмс и д-р Уотсън. След като Холмс светкавично разгада кой стой зад айсберга, блъснал лайнера, паниката доведе него и Уотсън до една кабина....
19.06.2017 | 1742
ПРЕДГОВОР ОТ ИЗДАТЕЛЯ Уважаемият читател ще ни прости, че го притесняваме непосредно преди подобно негово мистическо изживяване, каквото е всякой досег до творението словесно. Прочее, не за друго молим опрощение, а понеже наспоред някои вечните из...
19.06.2017 | 1740
3. ПРИКАЗКА ЗА ДЯВОЛА В живота си никак не бях се надявал да срещна човешкия враг. Покани ме дяволът – старият дявол – дома си на чашка коняк… Потайно стълбище, подскачаща крушка и сенки, прибягващи вред. От тясно прозорче се вмъква вихр...
19.06.2017 | 1640
1

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още