Събрани web съчинения
За контакти:
Малък смешен именник (8)

06.06.2017 | 1680
– Значи сте илюзионист? - опита се да подхвърли пренебрежително дългокосият младеж. – Не. – Тоест фокусник! - усмихна се и момичето до него. – Не. – Тогава магьосник! - подскочи с широко отворени очи мъничко девойче. Влакът премина от едни релси...
06.06.2017 | 1644
Госпожа Мишева ми е учителка. По история. Интелигентен, приятен човек, с поглед, постоянно човъркащ изпод очилата. Не много висока на ръст, с не много ниско самочувствие и с непресъхващо мнение за другите. Аз винаги съм се чудил защо, когато стане ду...
06.06.2017 | 1607
Един слънчев лъч се наведе, проникна през втория капак на раздрънкания градски автобус и кацна на голото теме на бай Тодор. – Тю, мама му стара – размърда се той, - като муха ме лази туй слънце! Автобусът подскочи, а с него и главата на бай Тодор, ...
06.06.2017 | 1740
С усмивка пътувах към Аспарухово, където живеят дядо Огнян, на когото съм кръстен, баба Митка и вуйчо Милен. Отивах там и с любопитство, с може би сеирджийско чувство, като наблюдател и репортер на трагедията, която предния ден се беше разиграла. Ето...
06.06.2017 | 1664
В онази сутрин се събудих рано и както често ми се случва напоследък, бях плувнал в пот от поредния сън. И както винаги, имах само смътна представа, неясен спомен. Пред мен, разбира се, беше отново камъкът, но този път той се въртеше ли, въртеше и ся...
06.06.2017 | 1532
В болницата миришеше на болница. – Ох, маминото то, пиленцето на мама, какво ти стана, гълъбче! - хленчеше млада жена, а кърпата, с която си бършеше сълзите, й пречеше да гледа. Насреща вратата бе затворена и безмълвна, а табелката „Хирург“, която ...
06.06.2017 | 1613
Аз съм врабец. Можете да ме намерите всеки ден от пет часа следобед до полунощ на старото дърво, което е провесило могъщите си клони над кварталната кръчма. Обичам това дърво заради чичо Методи. Той е мъж на определена възраст и философства. Не че е...
06.06.2017 | 1724
Прасето квичеше ли, квичеше, а петимата потни мъже го дърпаха, дърпаха... – Излез бе, мама ти и прасе! – вика един. – Чуш бе, чумо! – пъне жили друг. – Маскара с маскара, четина проклета! – цеди и дядо Братой и дърпа прасето за крака. Обаче прасе...
1

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още