Събрани web съчинения
За контакти:
Малък смешен именник
Госпожа Мишева

Госпожа Мишева ми е учителка. По история. Интелигентен, приятен човек, с поглед, постоянно човъркащ изпод очилата. Не много висока на ръст, с не много ниско самочувствие и с непресъхващо мнение за другите. Аз винаги съм се чудил защо, когато стане дума за нея, колежките й си замълчават. Ни добро, ни лошо. А че не е човек на директорката – в това съм сигурен. Вчера я видях да контактува с прекия си началник по следния начин:

– Ще те уволня! - клатеше изразително и безкомпромисно глава госпожа директорката.

– Не можеш! Защо? - хвърляше й честолюбив поглед госпожа Мишева.

И двете влязоха в дирекцията и вратата се затръшна след тях.

Междувпрочем пак вчера Гошо, мой съученик, случайно срещнал г-жа Мишева на улицата. Какво ли не наприказвала срещу директорката: как я заплашила, как й отвърнала, как не й казала дори „довиждане“.

– Какво й пречеше? - продължавала госпожа Мишева. - Тя, ако уважава себе си поне, след като не уважава останалите, щеше да постъпи като културен човек. С ръка барем да беше махнала, с глава да кимне! А тя – нищо. Нищичко. А това, Георги, мен ме обижда...

Гошо, който не е глупаво момче и умее да пресява сладко от солено, я слушал спокойно, кимал с глава и издържал, втренчил очи в очилата й, цялата пледоария. А пък тя, повярвайте, не била никак кратка. След директорката госпожа Мишева преминала на училищния стол, за това, колко хубава била храната там и най-важното – колко евтина, после на спора й с домакинката на училището за пердетата по стаите, после за бедността на библиотеката, като настоявала, че нейната лична библиотечка е по-богата, после за барчетата край училище и за лошия пример, който дават учителите, влизащи там, после за косъма, който яла онзи ден и която си купила от баничарницата отсреща (принудила Георги за обещае, че няма да си купува вече от том баници и че ще предупреди и съучениците си), после пак се върнала на директорката – и така нататък, и така нататък, повтаряйки някои неща, други потретвайки. И в крайна сметка Гошо, който бил почти зашеметен, имал неблагоразумието да репликира уважаемата госпожа за нещо съвсем дребно, както ме увери сутринта. Госпожа Мишева обаче се начумерила, свила устни и му обърнала гръб без какъвто и да е жест на сбогуване.

И днес аз си вървя по същия коридор и срещам госпожа Мишева. Добър ден – добър ден, госпожо. Защо не беше в час? - Избягах. И все в тоя дух, обаче казано с полуусмивка, защото аз, както е известно на всички, съм неин любимец и – смея да кажа – знам как да го използвам. А моята учителка в рамките на пет-шест минути ми наговори всичко онова, което Гошо ми преразказа за цяло голямо междучасие, и аз, разбира се, цъках език. Замълчах само тогава, когато госпожата започна да ми шепне за Георги и за това, че той се самозабравял и с какво бил самочувствие, и как нямало да го приемат в икономическия университет, тъй като бил влюбен във фразата си и в интелигентността си, и как я обидил вчера... Е, аз все пак се смятам за честен човек, а Гошо е от най-добрите ученици във випуска. Безспорно.

Разделихме се с госпожа историчката, аз си изкарах учебния ден и ето сега, точно преди броени мигове, отивам до деловодството и какво виждам? Пред съседната стая, сиреч пред дирекцията, е дошъл някакъв репортер с касетофонче и взема интервю от директорката. В този момент в дъното на коридора се появява госпожа Мишева и госпожа директорката, която вече отчаяно се бори с думите, й махва свойски с ръка.

– Ето, госпожа Мишева, стар и уважаван наш кадър. Ела, Мишева, ела. Ела и виж какво пита господинът за нашето училище. Какво би казала ти? А?

– Кажете, господине? - отзовава се с лъчезарно и усмихнато лице госпожа Мишева и двете усмивки, нейната и тази на прекия й началник, си подават ръце, прегръщат се и яростно се нахвърлят върху репортера и беззащитното му касетофонче...

t
f
06.06.2017 | Знаци: 3810 | Прегледи: 1620 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още