Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Моята молитва

Процесор наш, който си на дъното!

Да се светят твоите ядра,

да дойде твоето захранване,

да бъдат твоите сметки,

както къмто хард-а, тъй и къмто рам-а;

образа в монитора дай ни днес,

и прости нашето пиратство,

както ние прощаваме на другите пирати,

и не въведи нас в изкушение,

но избави ни от лиценза;

защото твой е хардуерът,

и софтуерът, и славата вовеки.

Enter.

t
f
2010 | Знаци: 376 | Прегледи: 1617 | Сподели:

Съдържание / 223

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 84

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 25

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още