Събрани web съчинения
За контакти:
Поетични книги и цикли | Него го няма от няколко часа | Книги |
Него го няма от няколко часа (книга)
886.7-1
А 75

Антов, Огнян. Него го няма от няколко часа / Огнян Антов. - Варна : [Славена], 2004. - 40 с. ; 20 см
Офс. изд. - 300 тир.

ISBN 954-579-343-0
УДК 886.7-1

Именен показалец
Антов, Огнян Тодоров

Предметен показалец
Българска художествена литература - поезия

Ако определят поезията като "камерно, елитарно" и пр. изкуство в голямото литературно родословие и ако това е така, то е не защото я чете някакъв елит, а понеже тя, поезията, е изкуство на препрочитането...

Мерилото на една поетична книга е не в позата на лавицата и шрифта на корицата, не в жеста на отваряне и в прегледа върху съдържанието, не в познанството с автора и с рекламата на неговите "спиралоцентрични, пара- и метафизични кръгове" и божем "търсения", не е в цифрата на тиража и в лотарията на речниците, не е дори във факта на еднократното и педантично изчитане, още по-малко в ритуалната интонация на публичното възвестяване - всичко това е статистика.

Мерилото на една поетична книга се състои в това колко пъти тя ще бъде препрочетена (сиреч пожелана), пък било то и от един само читател (извън автора).

*

Стихове от късния и последен поетичен период на автора.

t
f
2004 (пр. 25.07.2024) | Знаци: 911 | Прегледи: 4839 | Сподели:

Съдържание / 223

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 84

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 25

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още