Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Дванайсетокласницитие Иванчо и Марийка пишат есе за случайността (съвременен виц)
Серии Иванчо и МарийкаСерии Иванчо и Марийка

Учителят е поставил преди есето задание двамата да измислят теза и контратеза и да се опитат да ги защитят с примери пред съучениците си. И ето резултатите, постигнати в часа по БЕЛ.

Първа започва Марийка:

- А какво е случайност? И съществува ли случайността? Не е ли всичко предопределено? Не е ли всичко като… един съвременен сайт, като една съвременна социална мрежа… Влизаш вътре и клик по клик, лайк по лайк, от снимка на снимка и от човек на човек, от новина на новина и клип по клип тя, социалната мрежа, те води чрез своята предопределеност под формата на неопределеност. Влизаш в лабиринта и ако се измъкнеш, тогава имаме случайност, а ако се залуташ, това ти е било предопределено. Ако си представим живота като пъзел или лабиринт, значи трябва да отречем случайността и да провъзгласим царството на предопределеността.

След нея е Иванчо, както винаги прям, целенасочен и с всичките му тавтологии:

- Например аз съм на трийсет години, любител на жените. Много харесвам например женските форми и особено дупетата. И ето, аз вървя по улицата и си имам своя цел и свой маршрут. Обаче, не щеш ли, пред мен на светофара застигам млада жена със страшен задник. И аз тръгвам след нея на определено разстояние и си я следвам. Дето се вика, любувам се… И жената завива например наляво, а моят път е надясно. И аз ей така, някак без да искам, но от само себе си решавам да сменя маршрута и да вървя още малко след този задник, наляво. Ето как всъщност посоките в живота са случайност – винаги можеш да се отбиеш от пътя си, за да разгледаш нечий женски задник на спирката например.

t
f
23.10.2018 (пр. 23.10.2018) | Знаци: 1585 | Прегледи: 1874 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още