Под редакцията на Огнян Антов
За контакти:
Георги Марков (1)

Роден на 1 март 1929 г. в София. Автор на 6 пиеси и на киносценарии. Починал на 11 септември 1978 г. в Лондон, Великобритания.

07.02.2017 | 3310
М32 886.7-2 Марков, Георги Комунисти : Документална пиеса / Георги Марков; Ред. Огнян Антов. - Варна : Anapest.Org, 2013. - 44 с. ; PDF 360КВ, Calibri, 14+12 pt. Съд. Въведение от редактора УДК 886.7-2...
1

Съдържание / 8

Автори / 8

Ключови думи / 7

Галерия / 14

Файлове / 10

Автори

Антон Чехов / 1

Георги Марков / 1

Иван Вазов / 1

Йожен Йонеско / 1

Йон Лука Караджале / 1

Николай Гогол / 1

Стефан Л. Костов / 1

Фьодор Достоевски / 1

Посетете още