Извадено от книгите, от мрежата, от чекмеджето и от всякъде
За контакти:
Под редакцията на Огнян Антов

По категории

Посетете още

Наука
От учебниците: за чернодробната цироза, грамажи и др. данни (към 2018)
Из Учебник по вътрешни болести на МУ-Варна

Рискът от развитие на цироза се определя от индивидуалната чувствителност, от количеството и продължителността на алкохолната консумация. При ежедневен прием на 160 g абсолютен алкохол в продължение на 15 години цироза развиват 70% от лицата. Ежедневната консумация над 80 g абсолютен алкохол се счита за рискова. Такава доза се равнява на 200 ml концентриран алкохол, 700 ml вино, 4 бири (500 ml бира съдържа 20 g абсолютен алкохол).

Понастоящем относително безвредни се считат дозите от около 2 алкохолни единици дневно. Една алкохолна единица отговаря на 10 g абсолютен алкохол (30 ml концентрат, 100 ml вино или 200 ml бира).

В 30-70% от болните с чернодробна цироза се установяват данни за хроничен алкохолизъм. От друга страна само в 1/3 до 50% от хроничните алкохолици развиват цироза.

В патогенезата на алкохолното увреждане роля имат алкохолната дехидрогеназа в хепатоцитите, както и алдехид дехидрогеназата - при болни с алкохолна чернодробна цироза е установена рязко намалена активност на този ензим в хепатоцитите и оттам задържане на висока концентрация на токсичния ацеталдехид в черния дроб.

t
f
10.08.2018 (пр. 10.08.2018) | Знаци: 1110 | Прегледи: 1722 | Сподели:
Съдържание (107) Имена (44) Показалци (12) Галерия (100) Файлове (5) Препратки (4)