Извадено от книгите, от чекмеджето и от всякъде
За контакти:
Наука (9)

07.08.2017 | 103
Терминът “електричество” произхожда от старогръцката дума eleкtron (кехлибар). Той е използван за първи път в работата на английския физик и лекар Wiliam Gilberd (1544-1603). Основното произведение на Gilberd „De Magnete, Magneticisque Corporibus, et...
14.03.2017 | 242
Автор: Сирил Ейдън

Проблемът с обема на мозъка ни изправя пред още една важна и много голяма промяна, извършила се в развитието на човека по пътя на превръщането му от човекоподобна маймуна в съвременен човешки индивид.
Големият...
04.05.2015 | 1086
Автор: Георги Чалдъков


* Knockout mice-1

С генна технология за ембрионални стволови клетки премахвате гени на мишки и получавате knockout (KO) mice. Така може да се придобие ценна информация за функциите на прот...
04.12.2014 | 2100
Книгата е писана и издадена в края на 90-те, но попаднах на нея (благодарение на киндъла и читанката) в 2014-а. Авторът (жена му е съавтор) е американец, специалист по езика на тялото. Но за тази книга са ровили в най-различни науки. Началото: "...
02.05.2012 | 1162
Автор: Шчепан Еленски


ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОНТ

Философът позивитивист Огюст Конт предложил през 1849 г. годината да се раздели на 13 месеца по 28 дни. Всеки месец би започвал с неделя и след четири седмици би завърш...
04.11.2011 | 3990
A - Аз
Б - Буки
В - Ведя
Г - Глаголи
Д - Добро
Е - Есть
Ж - Живяте
З - Зяло
З - Земля
И - Иже
Й - Йота
Г - Герв
К - Како
Л - Людье
М - Мислите
Н ...
11.09.2010 | 2105
Това е най-добре написаната книга за дрогите [което не е чудно, изданията й започват от 1983 и стигат - засега - до 2004; двайсетгодишен опит редакторски стои зад нея], която съм чел до сих пор - прегледна, скъсяваща дистанцията, избягваща калъпа ...
04.01.2010 | 5413
Автор: Айзък Азимов

Един от особено опасните за живота на човека продукти на делене е стронций-90 (с двадесет и осем години период на полуразпад) - изотопът, така полезен за СЯСЕ-генераторите. Попадайки в почвата и водите, стронций...
23.02.2009 | 2517
В увода на тази медицинска книга има следните клинични фази в развитието на алкохолизма:

"Преалкохолна фаза
Стадий на прогредиентно облекчаващо пиене. Приема се голямо количество алкохол с цел да се освободи напрежението...
1

Съдържание / 61

Категории / 18

Имена / 39

Показалци / 8

Галерия / 50

Файлове / 4

Препратки / 2

По категории

Документалистика / 3

Есе / 3

Интервю / 4

История / 1

Мемоари / 24

Музика / 2

Наука / 9

Очерк / 3

Пародия / 1

Писма / 1

Предговор / 2

Публицистика / 3

Репортаж / 2

Романи / 1

Синопсис / 2

Стихове / 2

Философия / 1

Христоматия / 7

Посетете още

АНАПЕСТ

Анапест ДРАМОТЕКА

АНТОВЪ литархив

Buna Pomeranza

Yolina's Helvetia