Извадено от книгите, от мрежата, от чекмеджето и от всякъде
За контакти:
Под редакцията на Огнян Антов

По категории

Посетете още

Наука
Стронций-90. Айзък Азимов споделя знания и опасения...
А. АзимовА. Азимов
Заглавието е на (c) Anapest.Org. Цитира се по Азимов, Айзък. Пътеводител в науката: Физически науки, С.: Наука и изкуство, 1989 г. (с. 424) А. Азимов е знаменит фантаст, но и професор по биохимия и страстен популяризатор на науката.

Автор: Айзък Азимов

Един от особено опасните за живота на човека продукти на делене е стронций-90 (с двадесет и осем години период на полуразпад) - изотопът, така полезен за СЯСЕ-генераторите. Попадайки в почвата и водите, стронций-90 се поема от растенията и оттам попада в организма на животните (сред които и на човека), които сe хранят пряко или косвено с растения. Особената му опасност се крие във факта, че тъй като химически е близък с калция, стронцият отива в костите и се задържа там продължително. Минералите в костите имат бавен "оборот", т.е. те не се заменят така сравнително бързо, както веществата в меките тъкани. По този начин, веднъж погълнат, стронций-90 може да остане в организма през по-голямата част от живота на човека.

Стронций-90 е едно ново вещество в нашата околна среда. То не съществуваше на Земята в доловими количества, преди човечеството да разцепи урановия атом. Но днес* по-малко от едно поколение по-късно, в костите на всяко човешко същество на Земята, а, разбира се, и в костите на всички гръбначни животни вече е внесено известно количество стронций-90. В стратосферата още плават значителни количества от него, които рано или късно ще увеличат концентрацията и в нашите кости.

Концентрацията на стронций-90 се измерва в "стронциеви единици" (СЕ). Една СЕ представлява един микрокюри стронций-90 на грам калций в организма. "Кюри" е единица за облъчване (наречена, разбира се, на Кюри), която първоначално се равнявала на количеството облъчване, предизвикано от грам радий в равновесие с неговия разпаден продукт радон. Сега по-общото й значение е 37 милиарда разпадания в секунда. Един микрокюри е една милиардна част от един кюри, или 2,12 разпадания в минута за грам калций в организма.

Концентрацията на стронций-90 в човешкия скелет варира значително в зависимост от географския район и самия човек. Установено е, че при някои хора то е седемдесет и пет пъти повече от средното. При децата средното количество е поне четири пъти повече, отколкото при възрастните поради бързия обмен на материал в растящия им организъм. Изчисленията на самите средни стойности също варират, тъй като се основават главно на оценка на количествата стронций-90, установени в храната. (По една случайност млякото не е особено вредна храна от тази гледна точка, защото калцият от зеленчуци съдържа повече стронций-90. Кравите, изглежда, имат "филтрационна система", която отстранява част от стронция, поет с фуража.) Според изчисленията средната концентрация стронций-90 в костите на жителите на САЩ за 1959 г. е от по-малко от една стронциева единица до доста над пет стронциеви единици. ("Допустимият максимум" е определен от Международната комисия по радиационна защита, която е дала стойността 67 СЕ.) Но средните стойности нямат голямо значение особено поради факта, че стронций-90 може да се натрупа в "горещи места" в костите и да достигне достатъчно количество, така че да предизвика левкемия или рак.

(...)

* [Изд. 1960, 1965, 1972]

t
f
04.01.2010 (пр. 29.03.2017) | Знаци: 3090 | Прегледи: 10883 | Сподели:
Съдържание (106) Имена (44) Показалци (12) Галерия (99) Файлове (5) Препратки (4)