Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
По повод ВОСР и 7 ноември

Понеже днес е 7 ноември 2016 и догодина ще има кръгла вековна годишнина от ВОСР на Ленин и компания, нека заложим един умозрителен тест за бъдещето.

Тезата е следната: настоящата путинска Русия се съветизира, сиреч върви към тоталитаризъм. Какво означава това? Че можем да съдим за нея по типичните белези на създадената след ВОСР тоталитарна СССР.

Как се измерва? Ами решаваме на колко процента според нас са настъпили долните характеристики.

Ако по всяка точка даваните проценти са над 50, следователно процесът е преминал рубикона в по-малка, по-голяма или суперстепен (100%).

Правете си сами сметка:

* властта е централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира политическия, социалния и дори интелектуалния живот

* износ на революция в други държави, незачитане на суверенитети, открито или прикрито отваряне на фронтове по горещи точки на света, антинационалност

* пряко подчинени на вожда са репресивните органи - армия, полиция, съдебна система, изгражда се гвардия на вожда

* интровертна репресия, изгонване на неудобните извън държавата, политически убийства, арести

* нарушени граждански права - свобода на словото, печата, сдружаването, протеста, закони за защита на държавата

* терор, съдебен произвол, заплахи - използват се като средство за налагане на управлението и премахване на политически противоречия

* сливане на властите - изпълнителна, законодателна, съдебна, и подчиняването им на водещата партия и/или вождистки кръг, партийните кръгове оглавяват възлови постове в правителство, парламент (ако е запазен), министерства, регионални власти

* контрол върху изборния процес (ако съществува), непрозрачност, вкл. международна, смачкване и изтласкване на международни правозащитни организации

* средствата за масова информация, интернет - под контрола на властта, цензура

* елементи на култ към личността на водача, вождизъм.

Списъкът е непълен и непредставителен (компилиран набързо), но достатъчен.

Аз обаче искам да посоча още един типичен белег: честванията. Тоталитарните идеологии (Германия, Италия, СССР) вървяха с грандиозните си проекти и идеологически диференциални признаци (архитектура, символи, хореография, паради).

На 9 май 2015, когато се честваше 70-годишнината от победата над фашизма и когато европейските лидери след Кримската криза от 2014 отказаха да присъстват, Москва направи, разбира се, грандиозен парад в традициите на империите и тоталитарните режими. Как мислите, дали путинска Русия ще припознае своята ВОСР от 1917 г. като достатъчно равнозначен на победата от Отечествената война (в руската историография това е терминът за Втората световна) повод за грандиозно честване?

Ако го направи, това ще бъде тълкувано и като жест на приемственост към СССР. Е, дали ще го направи догодина? Този въпрос представлява и целият умозрителен тест за бъдещето. Ако е положителен, тестът би подсказал, че путинска Русия е тоталитарна, и не само това, но вече открито, с приемственост.

Най-ужасното би било, ако има тържества, с какви очи напр. руският патриарх ще съучаства във възпоменанието и от каква гледна точка? ВОСР доведе невиждан атеизъм и църковно и религиозно дългогодишно гонение и изтребление. Апропо, сегашният руски патриарх е умен, грамотен и талантлив мъж. Такива се предават на неизбежността на тоталитарната власт най-лесно и бързо - или не оцеляват.

Да видим, още година остава.

t
f
07.11.2016 | Знаци: 3396 | Прегледи: 1524 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още