Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Три бързи отговора на въпроса Защо трябва да се чете? в помощ на учащи, преподаващи и други заинтересовани лица

Отговор 1. Понеже така усвояваме родния език и неговия правопис и граматика.

Как мислите, че се учи правопис? Чрез четене само на учебници? Чрез четене на речник?

Нищо подобно.

Правилното писане се овладява чрез четене в ранна възраст. Зрителната памет е една от най-важните за нас видове памет. Именно благодарение на нея ние, четейки книги, запомняме правописа на думите.

И е добре да се знае, че с прочитането на нередактиран текст, написан от някого, специалистите могат да познаят до коя възраст и колко е чел човекът, след като е научил азбуката. Познайте колко книги е прочел ученик, който в осми клас, например, прави по една грешка на всеки две думи?

Отговор 2. Понеже така опознаваме света.

Какво е речников запас? Това е количеството думи, които ние познаваме, макар да ги употребяваме рядко в ежедневието си. А как научаваме значението на тези думи? Разбира се, чрез четене на книги.

Книгата сравняват с вселена, космос именно затова – защото в себе си съдържа всякакви понятия от всякакъв род. Опитайте се да четете книга на чужд за вас език, език, който сега изучавате, например. Вие ще разберете само част от лексиката (думите), само най-масовите и разговорни думи и изрази.

Точно заради това се казва, че книгата носи знание.

И когато това знание занарежда пъзели във вашето съзнание, в същия миг се включва вашето въображение.

Точно затова се казва, че книгата развива въображението.

Отговор 3. Понеже така се чувстваме общество.

Знаете ли какво е тайно общество? Това са група хора, които са решили да се съберат и да имат собствени разбирания за света, да имат собствени пароли за разговор, да имат собствена памет и история, различна от тези на останалите хора.

Най-малкото общество е семейството, сетне идват роднините, приятелите, училището, работата, родния край, родината, Земята, Слънчевата система.

Това, което крепи едно общество, което съхранява паметта и историята му, което пази неговите кодове и пароли, което поддържа езика му – е книгата.

И нещо интересно. Ако двама души в един и същ момент гледат луната, то можем да начертаем триъгълник между тях и така да ги свържем. По същия начин четенето на една и съща книга от много хора създава връзка между тях – невидимата връзка на читателите.

t
f
20.04.2012 | Знаци: 2249 | Прегледи: 1606 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още