Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Икономическият мисловен наглед

Защо бедните пътуват повече с автобус за разлика от богатите?

Светкавичният отговор е:

- Защото не могат да си позволят кола.

Светкавичният контрааргумент е:

- А как тогава си позволяват автобус? Пътуването с автобус е по-скъпо занимание. Автобусът има с пъти по-голям разход от автомобила и ако автобус и кола тръгнат от точка А и стигнат до точка Б, спестяването на разход е в полза на лекия автомобил. Освен това билетът за автобус е фиксиран разход и броят пътници не влияе на разхода на единичния пътник, докато разходът за автомобил намалява с увеличаване броя на возещите се в него... Пътникът в автобуса плаща еднакво за една или сто спирки, а пък лекоавтомобилникът може да си избира маршрута...

Икономическият трик е в анализа на ситуацията. Аспектът, който определя действителните разходи, е времето. Пътуващият с кола спестява време, което контролира, разпределя и от което може да спечели - затова и аджеба е по-богат. Докато бедният смалява до минимум предполагаемата алтернатива на времето, което губи, обезстойностява го – по принуда.

Тоест разбира се, че бедният не може да си позволи да поддържа автомобил, но ако ви го обяснява икономист, ще останете доволен, независимо заможен ли сте, невъзможен ли сте, в кола ли сте или се въргаляте в автобуса.

Отгоре на всичко аз не съм икономист, горния пример го прочетох в една книга и не съм сигурен дали е така. Мен ме вълнуват инвариантните мисловни нагледи. Сега ще прегледам Вазов, да видя как художникът гледа на ситуацията. А пък съм приготвил да чета Пролегомените на Кант и съм сигурен, че метафизически нещата изглеждат ептен другояче.

А иначе аз предпочитам колело.

t
f
14.03.2010 | Знаци: 1645 | Прегледи: 1518 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още