Събрани web съчинения
За контакти:
Фейлетони
Дребен фейлетон за Общественото Мнение

В телевизора спорят двама философи. Философът На Власт разказва:

– Общественото Мнение е като лавата! То е в земните недра, Земята се върти около оста си и прави пълен оборот за денонощие; през това време Общественото Мнение надзирава гранитните коридори, обикаля и осветява подземните тунели, докосва ядрото и оттам черпи своето вдъхновение и дръзновение. Получило своята пътна карта от вътреземното слънце, то се засилва с трясък, устремява се към повърхността, пробива си път през всякакви пластове, избутва всичко по пътя си. И накрая, когато дойде време да излезе на повърхността, да отпуши тапата, да избие чивията, Общественото Мнение се измъква от земната опека и се устремява към атмосферата. Атмосферата обаче го посреща със своята хладна мъдрост и го опитомява на повърхността, като превръща Общественото Мнение ту в грандиозна прекрасна нова планина, ту в нов приказен океански остров, който ще бъде населен…

Философът Дисидент опонира:

– Общественото Мнение е като бетона. То се върти в бетонобъркачката с какъвто интервал го е изчислил инженерът и с колкото вода е нужно, за да не му се втвърди консистенцията. Бетоновозът се лута из строителните обекти, ръководи го график и трафик, държат му сметка за всичко, но и всичко възлагат на него. Само понякога някой прост шофьор вземе, та излее бетона не където трябва – един вид, на метеното. Вместо да го изсипе, както си му е ред, в бетон-помпата, оттам по шланга, по единствения и безспорен шланг да потече течното сиво злато по артериите на кофражите, вещо напътствано от премиер-краниста, та вместо това някой хулиган вземе и го изсипе на пътя, и изсипаното препречи пътя като едно голямо безформено… абе, направо да си го кажем – лайно. Сетне иди с шило, чук и канго, па изчисти това лайно, когато замръзне само за няколко часа…

Сега пък Водещият Философ ги прекъсва…

Но майната им; да изключим телевизора. А къде е в това време Общественото Мнение?

По същото време Общественото мнение е в хипермаркета, на опашката сред много себеподобни Обществени Мнения. То чака чинно. Ако днес бе 1980 г., то щеше да дъвче шумно дъвка и да размесва с ръка в джоба монети, банкноти и онази си работа. Ако днес е 2020 г., то Общественото Мнение е надянало маска до очите и ушите и трепетливо стиска в джоба безконтактна дебитна или кредитна карта. И важен детайл: под едната мишница Общественото Мнение стиска брошура проспект с най-добрите дестинации из Тихоокеанските острови, за да мечтае; в другата мишница Общественото Мнение е приклещило стек тоалетна хартия, за да живее.

t
f
23.12.2020 | Знаци: 2537 | Прегледи: 1318 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още