Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Белтъците и жълтъците - новата ДНК мартеница (скромен принос в нАучната мисъл)
Сн. интернетСн. интернет

Инспирирани от нАучната статия (макар и засягаща друг нАучен проблем), дошла от международния нАучен обмен, а именно - публикувана от нАучно списание с импакт фактор (и цитирана там с множество лайкове), а именно - статията

"Deep Resarch Into Potential Biomarkers For Determining The Need For Hunger In Hippies And Beyond"

на авторите

PJ Smirnoff, Kawazaki IYI, Mbumumba MB

от института

International Institute of Left and Right Winged Salutations

(преведена на английски и дистрибутирана от Сергей С. Глинков, So Important University, Varna, Bulgaria)

наш колега от редакцията на АНАПЕСТ пожела да публикуваме резюмето на негов проект, с който той като бъдещ перспективен учЕн е решил да кандидатства по нАучните фондове за периода 2020.

Английската статия можете да прочетете в прикачения по-долу линк.

А тук цитираме дословно формуляра на апликацията, попълнен и изпратен от колегата през специализирания проектен портал. Оставяме както чуждата, така и родната нАучна мисъл без какъвто и да е коментар. Бъдещето ще я докаже.

- - -

ПОПЪЛНЕН ФОРМУЛЯР ПО АПЛИКАЦИЯ №2314/13-11-2019 (копие)

Апликант:

Огрян Водород Шантав

Статус:

Млад учен

Кандидатства за:

Сесия 2020 на НИИ-Каспичан

Документи (информация) по направление:

"07.0

Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа, вкл. планиране на публикации в списания с импакт фактор - до 1000 думи. Задължителни секции: цел, въведение, материали и методи, очаквани резултати, потенциал за публикуване в списание с импакт фактор, на кой научен приоритет отговаря"

Кандидатстващ проект:

БЕЛТЪЦИТЕ И ЖЪЛТЪЦИТЕ - НОВАТА ДНК МАРТЕНИЦА

Абстракт:

Въведение: Червеният, зеленият и синият цвят са трайно заседнали в народите и сетивата. Дори и в интернет цветовете са смес от тези три цвята - RGB. Природата не търпи хегемония. Тя иска разнообразие в цветосъчетанията. Цел: Предлагаме за популяризация комбинация от два цвята, които се срещат в яйцето както в сурово, така и във варено агрегатно състояние. Бялото е свръхнатоварено заедно с черното. Но комбинацията на бялото - цвета на неописуемото - с жълтото, цвета на Хелиос, ще създаде комбинация, която да поведе човешкия организъм към здраве и благополучие и да залегне в основата на универсалната ваксина на бъдещето. Материал и методи: Яйца от щастливи и свободни кокошки. Варенето ще се осъществи в контролирана лабораторна среда с яйцеварки седморки, купени от Lidl. Процентите нюанси жълто ще се отчетат статистически с SSPS v.101 на Microsoft. Резултати: Готовата продукция ще се подари на Дом за възрастни хора. Ще се раздадат и като благотворителна акция от Студентския съвет на Свободен колеж - Варна. Формулата на ДНК мартеницата ще се изпрати на всички водещи клетъчни биолози, в това число Г. Чалдъков, Л. Алоевера, Р. Мони-Левичини и др., за да актуализират познанията и изданията си. Научният принос на кандидатствания проект ще бъде публикуван като постер във всички световни научни журнали с импакт фактор, както и ще бъде каталогизиран от НАЦИД. Приоритетът му е от висш порядък.

Референции:

Ще бъдат написани

t
f
14.11.2019 (пр. 14.11.2019) | Знаци: 3098 | Прегледи: 1734 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още