Събрани web съчинения
За контакти:
Преводи
Александър Пушкин. НА К...

Аз помня чудното смущение:

пред мене появи се ти

като нечакано видение,

триумф на красота и стих.

И дълго в скръб, скръб безнадеждна,

в шума на страст и суети

звучеше ми гласът ти нежен,

привиждах милите черти.

Години. Буря с дъх метежен

отвя предишните мечти,

забравих аз гласа ти нежен

и боголиките черти.

Във глухо, мрачно заточение

процеждаха се дни и дни

без богове, без вдъхновение,

без сълзи, трепет и жени.

Душа дочака просветление:

и ето пак яви се ти

като нечакано видение,

триумф на красота и стих.

Тупти сърцето в упоение

и за живот възкръсват нов

и богове, и вдъхновение,

и трепет, сълзи и любов.

.: В превод на Огнян Антов

t
f
09.07.2018 (пр. 09.07.2018) | Знаци: 674 | Прегледи: 1538 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още