Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Схема за пиеса: Тоалетна хартия

Събота-неделя. Пролет. Младите са дошли при старите на гости. Общо 4 души.

Следобед в събота младите са отишли на хипермаркет и се връщат тъкмо.

С това започва действието.

(1) Младите са скарани, начумерени. Бащата реди камина, майката пляска с ръце и тича нагоре-надолу безсловесна.

(2) Сетне американизми : простичкото скарване на младите изнервя старите, те също почват да се обвиняват.

Работата кулминира в скандал по време на вечеря.

(3) През нощта - бродения из вилата. Бащата гузен, синът мечтае за друг(а)о. Дъщерята сомнамбул, минава покрай тях.

(4) На сутринта бащата вдига грандиозен скандал, защото няма тоалетна хартия в тоалета. Младите са станали преди него (той е будувал, както обикновено), пият кафе. И почват да се кикотят първо. Бащата ядосан профучава, те вече се смеят силно.

Майката тихо се усмихва, притеснена, но щастлива. Горе-долу нищо не разбрала от страстите.

- Тате, знаеш ли защо се скарахме вчера в мола? Заради тоалетната хартия. Аз исках жасмин, а тя искаше люляк - да ухае на люляк тоалетът.

Бащата преглъща. Отива до тайното шкафче и си налива едно. Сутрин е. Той се чумери. Разговорът не върви. Младите се качват горе, в интернет.

Бащата започва монолог на майката, но тя избягва.

- Представи си! - сам. - Не могат да излязат в градината, на улицата, в двора, в гората! Да подушат как ухае природата! А се бухнали в мола, за да се карат за люляка в тоалета! Не на носовете, а на задниците им притрябвал люляк! Господи! От мола в интернета, от интернета в тоалета! Първото е град, второто е свят, третото е пролет! Съвременност! Боже опази!

Налива си още едно. На публиката:

- Как да не пие човек?

t
f
24.07.2017 | Знаци: 1647 | Прегледи: 1566 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още