Под редакцията на Огнян Антов
За контакти:
Многоактна пиеса (2)
07.02.2017 | 209 | Николай Гогол
Гогол, Николай Василиевич
Ревизор : Комедия в пет действия / Николай Гогол. - Варна : Anapest.Org, 2016. - 96 с.; PDF 308 КB, Times New Roman, 12 pt; A5.
Съдържа: Бележка от редактора; Биографична справка
УДК 886.7-2

07.02.2017 | 185 | Фьодор Достоевски
БЕЛЕЖКА ОТ АДАПТАТОРА

Достоевски не е писал такава пиеса. Той не е писал и пиеси.
Някога - през 1848 г. - Достоевски пише два разказа: „Чуждата жена“ и „Ревнивият мъж“. Сетне - през 1859 г. - ги обединява като един разказ от дв...
1