Под редакцията на Огнян Антов
За контакти:
Румъния (2)
27.05.2017 | 252 | Йожен Йонеско
ПРЕДГОВОРЕН ФРАГМЕНТ ЗА (ПОЛУ)ИЗДАНИЕТО НА „ПЛЕШИВАТА ПЕВИЦА“ В АНАПЕСТ ДРАМОТЕКА ОТ РЕДАКТОРА

1
Две уточнения за начало.
Излъчените наблюдения включват като обект само „Плешивата певица“ (1950), „Урокът“ (1951), „Столов...
07.02.2017 | 188 | Йон Лука Караджале
Караджале, Йон Лука
Господин Леонида и реакцията / Й.Л.Караджале; Прев. от рум. Гергана Стратиева. – Варна : Anapest.Org, 2013. – 10 с. ; PDF 201KB, Calibri, 14+12pt.
Съд. Биогрофична бележка; Анотация
УДК 859.0(081.2)
1