Под редакцията на Огнян Антов
За контакти:
Йон Лука Караджале (1)

Роден на 30 януари 1852 г. в Хайманале, Румъния. Автор на 8 комедии и 1 драма. Починал на 9 юли 1912 г. в Берлин, Германия.

07.02.2017 | 187
Караджале, Йон Лука
Господин Леонида и реакцията / Й.Л.Караджале; Прев. от рум. Гергана Стратиева. – Варна : Anapest.Org, 2013. – 10 с. ; PDF 201KB, Calibri, 14+12pt.
Съд. Биогрофична бележка; Анотация
УДК 859.0(081.2)
1