Под редакцията на Огнян Антов
За контакти:
Николай Гогол (1)

Роден на 31 март 1809 г. в Сорочинци, Украйна. Автор на 2 пиеси. Починал на 21 февруари 1852 г.

07.02.2017 | 208
Гогол, Николай Василиевич
Ревизор : Комедия в пет действия / Николай Гогол. - Варна : Anapest.Org, 2016. - 96 с.; PDF 308 КB, Times New Roman, 12 pt; A5.
Съдържа: Бележка от редактора; Биографична справка
УДК 886.7-2

1