Извадено от книгите, от чекмеджето и от всякъде
За контакти:
България (17)
29.01.2017 | 342 | Мемоари
Жена ми впрочем я купи от някаква разпродажба за отдела си в музея. Аз мислех, че съм я чел от библиотеката – първото издание е 2005-а. Но не бях.
Автобиографията е хубава. Желю е спокоен ум, свикнал да си подрежда мислите, тезите, идеите и би...
07.01.2017 | 406 | Мемоари
* Бележка от редакцията

Има такъв жанр литературна анкета. Гьоте - Екерман, Емил Зола - Едуард Тулуз, Иван Вазов - Иван Шишманов, Алеко Константинов - Иван Шишманов, Пейо Яворов - Михаил Арнаудов, Йордан Йовков - Спиридон Казанджиев, Е...
06.10.2016 | 535 | Мемоари
Автор: Петко Венедиков

[Русофилство и русофобство]

След завладяването на Търновското и Видинското царство от турците, надеждите на българския народ са били най-напред на Унгария, която естествено е препречвала пътя на по...
03.05.2016 | 754 | Мемоари
Автор: Симеон Радев

Вечерта на Цветница ние бяхме седнали на трапеза. Помня като сега, че пред нас бе сложена голяма тава с охридска пъстърва и ориз. Брат ми Владимир, тогава ученик в Битоля, бе си дошъл във ваканция. Тъкмо почнахме да...
04.05.2015 | 1087 | Наука
Автор: Георги Чалдъков


* Knockout mice-1

С генна технология за ембрионални стволови клетки премахвате гени на мишки и получавате knockout (KO) mice. Така може да се придобие ценна информация за функциите на прот...
04.06.2013 | 5339 | Мемоари
Автор: Иван Иванов Пантелеев

Бараките на лагера бяха оградени с бодлива тел, наснована на високи бетонни стълбове със закривени навътре върхове. На портала пазеше през деня черния циганин Шабан Калеев Доков Узукчиев (Шако). Той беше ку...
06.05.2013 | 2285 | Мемоари
Автор: Елин Пелин

Димчо много обичаше да се напива. Веднъж го намерих в казиното. Димчо много лошо се отнесе с мен: "Ти си един простак, ти си един глупак, ти пишеш едни просташки работи..." Наруга ме, много ме наруга. Аз, ...
14.03.2012 | 2847 | Христоматия
ВОЗВАНИЕ

Ей, народ поробен,
Що си тъй заспал?
Ил живот свободен
теб не ти е мил?
Дойде време, дойде час
иго да строшим.
Хайде, хайде, хайде,
на бой да вървим,
стига, стига толкоз<...
04.11.2011 | 3992 | Наука
A - Аз
Б - Буки
В - Ведя
Г - Глаголи
Д - Добро
Е - Есть
Ж - Живяте
З - Зяло
З - Земля
И - Иже
Й - Йота
Г - Герв
К - Како
Л - Людье
М - Мислите
Н ...
21.10.2011 | 5430 | Пародия
Автор: Николай Генчев

От тритомната история е известно, а и от многотомната ще стане съвсем ачик, че Ст. Стамболов е най-лошият български управник. По-лош, долен и по-гнусен, ще допълним тук ние, управник България никога не е имала за ...
07.09.2011 | 6453 | Христоматия
(1) Достоевски започва "Братя Карамазови" през април 1878 и го завършва ноември 1880. Както се вижда, непосредствено след Руско-турската (Освободителна за нас) война. Пресата е пълна с новини от България. Достоевски също откликва. Тук в Д...
14.03.2011 | 1273 | Мемоари
(1) По повод издателството ще изкажем ръмженето си от нескопосната коректорска работа - я пълен член сбръкан, я запетайка липсува; а най-възмутителни са "компютаризирано" на не помним коя страница и "пастърва" [305]. За капак ...
01.06.2010 | 7730 | Христоматия
Вечер е, 1 юни 2010-а. Джиткам с дистанционното и попадам на първи канал. Предават площада на Враца, а Ботев са го заклещили като монумент наредените отдолу гиганти на политическото "сега". И единият от тях, местен президент, [ре]цитира Б...
15.10.2010 | 7919 | Мемоари
ВЪВЕЖДАЩА ПРИПИСКА НА РЕДАКТОРА

Нали помните оня виц?
Една водоравна и една пресичаща я отвесна [рисува се като кръст] - що е то? - Панайот Хитов се крие зад дърво!
Предговорът на книгата е на Николай Хайтов. Издава се то...
27.04.2010 | 2613 | Мемоари
Автор: Рихард Фон Мах

Аз играех с подполковник Димитриев (от Генералния щаб в запаса) на шах. Стамболов дойде на нашата маса. "Е, как върви с твоите македонци? Слабо, нали?" (...) Стамболов говореше за "моите макед...
1 2 > >>

Съдържание / 61

Категории / 18

Имена / 39

Показалци / 8

Галерия / 50

Файлове / 4

Препратки / 2

По категории

Документалистика / 3

Есе / 3

Интервю / 4

История / 1

Мемоари / 24

Музика / 2

Наука / 9

Очерк / 3

Пародия / 1

Писма / 1

Предговор / 2

Публицистика / 3

Репортаж / 2

Романи / 1

Синопсис / 2

Стихове / 2

Философия / 1

Христоматия / 7

Посетете още

АНАПЕСТ

Анапест ДРАМОТЕКА

АНТОВЪ литархив

Buna Pomeranza

Yolina's Helvetia