Извадено от книгите, от чекмеджето и от всякъде
За контакти:
Стефан Стамболов (3)
14.03.2012 | 2847 | Христоматия
ВОЗВАНИЕ

Ей, народ поробен,
Що си тъй заспал?
Ил живот свободен
теб не ти е мил?
Дойде време, дойде час
иго да строшим.
Хайде, хайде, хайде,
на бой да вървим,
стига, стига толкоз<...
21.10.2011 | 5430 | Пародия
Автор: Николай Генчев

От тритомната история е известно, а и от многотомната ще стане съвсем ачик, че Ст. Стамболов е най-лошият български управник. По-лош, долен и по-гнусен, ще допълним тук ние, управник България никога не е имала за ...
27.04.2010 | 2613 | Мемоари
Автор: Рихард Фон Мах

Аз играех с подполковник Димитриев (от Генералния щаб в запаса) на шах. Стамболов дойде на нашата маса. "Е, как върви с твоите македонци? Слабо, нали?" (...) Стамболов говореше за "моите макед...
1

Съдържание / 61

Категории / 18

Имена / 39

Показалци / 8

Галерия / 50

Файлове / 4

Препратки / 2

По категории

Документалистика / 3

Есе / 3

Интервю / 4

История / 1

Мемоари / 24

Музика / 2

Наука / 9

Очерк / 3

Пародия / 1

Писма / 1

Предговор / 2

Публицистика / 3

Репортаж / 2

Романи / 1

Синопсис / 2

Стихове / 2

Философия / 1

Христоматия / 7

Посетете още

АНАПЕСТ

Анапест ДРАМОТЕКА

АНТОВЪ литархив

Buna Pomeranza

Yolina's Helvetia