Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (5995) за (9) файла

2242 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

645 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

633 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

543 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

523 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

513 Изтеглете "Мъгла", драма

506 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

301 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

89 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

Съдържание / 211

Категории / 34

Имена / 11

Галерия / 66

Файлове / 9

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 21

Драматургия / 2

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 8

Лингвистика / 1

Литературна критика / 2

Литературни анализи и теория / 4

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 2

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още