Събрани web съчинения
За контакти:
Сваляния (5475) за (9) файла

2170 Изтеглете романа "Юноша" от О. Антов (2007, 472 с., PDF)

601 Изтеглете "Вапорът Радецки", пиеса за Христо Ботев

588 Изтеглете сборника "20 години драматургия без театър (1992-2011)"

501 Изтеглете изследването "Вапцаров на български" (2000)

486 Изтеглете "Китови опашки", комедия с близнаци

479 Изтеглете "Мъгла", драма

466 Изтеглете изследването "Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани" (2012)

134 Glinkov SS. Hippies and the Science (article)

50 Комиксът на Денислава Стоянова, 5 кл., ОУ "Христо Ботев" - Варна. Оригинално име: #Комиксъ

Съдържание / 209

Категории / 33

Имена / 11

Галерия / 61

Файлове / 9

Препратки / 5

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 21

Драматургия / 2

Електронни книги / 5

Есеистика / 5

Издадени книги / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Лингвистика / 1

Литературна критика / 2

Литературни анализи и теория / 4

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 15

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още