Събрани web съчинения
За контакти:
Малък тъжен именник (8)

06.06.2017 | 22
Една чаша не успя да запази равновесие, обърна се напреки, преодоля ръба на масата и подът се покри с парчетата й. Дядо Братой подскочи и надигна залетия с ракия ръкав, от който се цедеше тънка бисерна струйка. За миг кръчмата притихна и дядо Братой ...
06.06.2017 | 11
- Лотария на лотариите! Всичко е лотария! - викаше чичо Методи и се усмихваше. Пред себе си на кашон беше наредил лотарийни билети от всякакъв калибър. - Лъжа е твоята лотария, чичо Методи! Лъжа на лъжите... Това пък беше отговорът на съседа, койт...
06.06.2017 | 6
Срещна го в автобуса: – Здравей, Гоше, как си? Свършихте ли го това училище най-после? Гошо се усмихна и смънка нещо. – Ей, не можах да ви изкарам докрай, изгони ме оная чума... Извинявай, че че говоря така за директорката ти, но тя вече ти е бивш...
06.06.2017 | 5
Една муха сбърчи нос – миришеше й на ракия. Тя се замисли, оклюма върху прозореца, на който обикновено рисуваше своите миниатюри, и литна. Обиколи веднъж лозето, два пъти вилата и реши, че миризмата иде от открехнатата входна врата. Замръзна за миг в...
06.06.2017 | 5
„Колко съм изостанал от себе си! Сякаш съм на писта – бягам, бягам, гоня себе си и изоставам, изоставам. Виждам гърба си все по-неясно, все по-нечетливо... Все едно, че съм на кино и някой постепенно отдалечава екрана, така че вече с труд разчитам су...
06.06.2017 | 13
Те бяха сплели здраво ръце. Бяха се счепкали здраво. Водата напираше от оня водомер, грохнал бе той. Тогава... входната врата ожесточено се хлопна и в банята връхлетя малкият Росенчо. – Тате,тате! Росенчо се спря изумен от лютата битка между родите...
06.06.2017 | 6
Не се гнусете от това, което ще ви кажа – аз съм кошче за боклук. Най-обикновено. От онези, които произвеждаха преди... колко ли години стана вече? Забравил съм. Няма значение... Сега при нас е тъжно. Няма го Сизиф. Голяма част от живота си съм пре...
06.06.2017 | 9
Събрали сме се аз (Огнян), татко (Тодор), мама (Любка), сестра ми (Надежда) и брат ми (Александър) при баба (Митка), дядо (Огнян) и вуйчо (Милен) в Аспарухово. По повод. По еди-какъв си повод. Очакваме баба Надка (на баща ми) и чичо Светлин да се поя...
1

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА