Събрани web съчинения
За контакти:
Малък смешен именник (8)

06.06.2017 | 92
– Значи сте илюзионист? - опита се да подхвърли пренебрежително дългокосият младеж.
– Не.
– Тоест фокусник! - усмихна се и момичето до него.
– Не.
– Тогава магьосник! - подскочи с широко отворени очи мъничко девойче.
...
06.06.2017 | 86
Госпожа Мишева ми е учителка. По история. Интелигентен, приятен човек, с поглед, постоянно човъркащ изпод очилата. Не много висока на ръст, с не много ниско самочувствие и с непресъхващо мнение за другите. Аз винаги съм се чудил защо, когато стане ду...
06.06.2017 | 79
Един слънчев лъч се наведе, проникна през втория капак на раздрънкания градски автобус и кацна на голото теме на бай Тодор.
– Тю, мама му стара – размърда се той, - като муха ме лази туй слънце!
Автобусът подскочи, а с него и главата на...
06.06.2017 | 76
С усмивка пътувах към Аспарухово, където живеят дядо Огнян, на когото съм кръстен, баба Митка и вуйчо Милен. Отивах там и с любопитство, с може би сеирджийско чувство, като наблюдател и репортер на трагедията, която предния ден се беше разиграла. Ето...
06.06.2017 | 80
В онази сутрин се събудих рано и както често ми се случва напоследък, бях плувнал в пот от поредния сън. И както винаги, имах само смътна представа, неясен спомен. Пред мен, разбира се, беше отново камъкът, но този път той се въртеше ли, въртеше и ся...
06.06.2017 | 72
В болницата миришеше на болница.
– Ох, маминото то, пиленцето на мама, какво ти стана, гълъбче! - хленчеше млада жена, а кърпата, с която си бършеше сълзите, й пречеше да гледа.
Насреща вратата бе затворена и безмълвна, а табелката „Хир...
06.06.2017 | 72
Аз съм врабец. Можете да ме намерите всеки ден от пет часа следобед до полунощ на старото дърво, което е провесило могъщите си клони над кварталната кръчма.
Обичам това дърво заради чичо Методи. Той е мъж на определена възраст и философства. Н...
06.06.2017 | 72
Прасето квичеше ли, квичеше, а петимата потни мъже го дърпаха, дърпаха...
– Излез бе, мама ти и прасе! – вика един.
– Чуш бе, чумо! – пъне жили друг.
– Маскара с маскара, четина проклета! – цеди и дядо Братой и дърпа прасето за к...
1

Съдържание / 184

Категории / 33

Имена / 9

Галерия / 53

Файлове / 7

Препратки / 4

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на писателя / 26

Дописки на редактора / 19

Драматургия / 2

Електронни книги / 5

Есеистика / 5

Издадени книги / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Лингвистика / 1

Литературна критика / 1

Литературни анализи и теория / 4

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

Романи / 3

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 3

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА