Събрани web съчинения
За контакти:
Очерци и пътеписи (2)

2011 | 13
30 август 1954 – Тодородица (мама Надка) носи диня, пипер и домати от пазаря (и Него в утробата си); сяда, яде и… “веднага ме хванаха болките” (През нощта.) Тодородица сънува прословутия си сън (с мостчето над пропастта). 31 август 1954 – около 3.3...
17.09.2009 | 14
Не знам дали Джо Лин Търнър е честолюбив като човек, но като музикант ми се вижда наопаки – доста отзивчив. Неслучайно навремето отиде в Пърпъл – нещо, което някои от доайените като баджанаците Лорд и Пейс така и не възприеха, а и досега смятат за гр...
1

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА