Събрани web съчинения
За контакти:
Никому неизвестен шано цикъл (4)

ШАНО - разг. наречие на сляпо, на късмет; случайно; без да щеш. А-а! Аз на ротативката играя шано... същ. шанаджия прил. шанаджийски. Ама как може "Черно море" с такъв шанаджийски гол да паднат!? (Из никому неизвестен "Български тълковен речник")

19.06.2017 | 4
Текст на екрана: Малко е известно, че през 1912 г. на кораба „Титаник“ се качи и бележитата двойка Шерлок Холмс и д-р Уотсън. След като Холмс светкавично разгада кой стой зад айсберга, блъснал лайнера, паниката доведе него и Уотсън до една кабина....
19.06.2017 | 5
ПРЕДГОВОР ОТ ИЗДАТЕЛЯ Уважаемият читател ще ни прости, че го притесняваме непосредно преди подобно негово мистическо изживяване, каквото е всякой досег до творението словесно. Прочее, не за друго молим опрощение, а понеже наспоред някои вечните из...
19.06.2017 | 5
3. ПРИКАЗКА ЗА ДЯВОЛА В живота си никак не бях се надявал да срещна човешкия враг. Покани ме дяволът – старият дявол – дома си на чашка коняк… Потайно стълбище, подскачаща крушка и сенки, прибягващи вред. От тясно прозорче се вмъква вихр...
19.06.2017 | 6
1

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА