Събрани web съчинения
За контакти:
Сънищата започват на сутринта (8)

16.06.2017 | 11
Мерион – полувъзрастен човек с гуша като лигавник, мустаци като четка за тоалетна чиния и теме, лъскаво като мотоциклетна каска – се събуди и докато търкаше илиците, служещи му за очи, докато отвиваше планината, служеща му за корем, и докато размърдв...
16.06.2017 | 9
Силенций се събуди. Лежеше по гръб. В просъница размърда ръце и крака и усети нещо странно – сякаш имаше не по две ръце и два крака, а по три. При това не правеше никаква разлика между шестте си крайника – дали бяха крака, дали ръце, дали дявол знае ...
16.06.2017 | 13
Агенор се събуди с усещането, че сърцето му е спряло. Надвеси се от прозорчето на локомотива и се огледа. Гарата беше тъмна. Начална гара. “Няма ли да ми дадат най-после този зелен семафор, бе!”, изсумтя той. Докторът се беше надвесил над Агенор...
16.06.2017 | 4
Ан Това се събуди и разбра, че сънува. По какво разбра? Будилникът звънна точно в 9.30, тя уж стана да си мие зъбите, а пък започна да пие кафе. Уж го изпи, ама като рече да измие чашата, от мивката потече кафе. И тя изми чашата с кафе, изплакна...
16.06.2017 | 4
Телефонът се събуди: – Дз-з-ъ-н-н… – Асене! – викна майката от кухнята на бащата в хола. – Вдигни телефона! – Не мога да го намеря… Е – синът ти да го вдигне! – викна бащата от хола на майката в кухнята. – Дз-з-ъ-н-н-н… – Гуц...
16.06.2017 | 4
Тъпият вятър не стига, че ме събуди, ами ми и удари такова листо през лицето, че едвам смогнах да се задържа в цепката на кората, иначе щях да падна долу при свинете или в калта и нищо не можеше да ме спаси от сдъвкване или задушаване, а аз и без дру...
16.06.2017 | 4
“Мила ми Венето! После отечеството най-много съм обичал тебе. После отечеството заобича само мене, а тебе забрави. Но аман от такава любов, Венето! Из цяла България съм се изтъпанил я като бюст, я като барелеф, я като цял постамент и цяла Българ...
16.06.2017 | 4
Мама ме събуди в шест и половина: – Ставай, Егонтчо… – Няма! – Ставай! Станах. Блъснах се във вратата на стаята. Беше затворена. Направих грешката да се наведа над мивката в банята и така си тряснах челото в кранчето, че паднах на...
1

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА