Събрани web съчинения
За контакти:
Опис опуси (2)

15.06.2017 | 19
206 Сутрин влажният език 2017 17 март стих 205 Умиращ път 2017 2 март фото разказ 204 Каник каза не 2017 март 2016 - 11 ян. 2017 пиеса 203 Днес нордостът пак ни вя 2016 14 ноември стих 202 Поет 2016 22 септ. стих 20...
15.06.2017 | 9
Портфолио 1. Романи 1.1 Юноша (2007) 1.2 Тате отива за колело (2011) 1.3 На брега на уличната локва (2006, 2008, 2010, 2014) 1.4 Случаят с призрака в Царево (2016) 1.5 Поменик (1999; 2004) Портфолио 2. Повести и новели 2.1 Речник на само...
1

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА