Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Моята молитва

Процесор наш, който си на дъното!

Да се светят твоите ядра,

да дойде твоето захранване,

да бъдат твоите сметки,

както къмто хард-а, тъй и къмто рам-а;

образа в монитора дай ни днес,

и прости нашето пиратство,

както ние прощаваме на другите пирати,

и не въведи нас в изкушение,

но избави ни от лиценза;

защото твой е хардуерът,

и софтуерът, и славата вовеки.

Enter.

g
t
f
2010 | Знаци: 376 | Прегледи: 12 | Сподели:

Съдържание / 160

Категории / 25

Галерия / 48

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 5

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална критика / 2

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА