Събрани web съчинения
За контакти:
Дописки на редактора
Защо правите хора накрая излизат криви

Температурите скочиха високо над нулата. Снегът потече на вади и наводни всичко.

Остана само тя, утъпканата по-рано снежна пътека в средата на тротоара. Смазала снега до лед, пътеката се обливаше с вода, но не се махаше. Целият тротоар почерня, снегът му - онзи високият, дето се извисяваше къде-къде над пътеката - изчезна, но пътеката в средата стои и посреща нощта.

Прокара я първият човек, който се осмели да мине в дълбокия, навалял само преди ден мартенски сняг. Мина веднъж, веднъж назад. Нарочно мина, измокри се до коленете и доволен прокара пътеката. Сетне минувачите се осмеляваха, човек по човек, благодарни, че някой друг е свършил най-мократа работа.

Пътеката се оформи окончателно и пое острите женски токчета и тежките мъжки кореми.

На последната сутрин една баба мина по тротоара, не можа да прескочи тясната ледена ивица почти стопил се заледен сняг, падна и си счупи крака. Заскимтя на пътеката.

Ето как, когато се обърне палачинката, доброто става лошо и правият става крив. И въобще, както би казал Езоп, правият винаги е крив и обратно, понеже повечето хора са никакви, ни прави, ни криви, а каквото им покажат.

g
t
f
11.03.2010 | Знаци: 1138 | Прегледи: 11 | Сподели:

Съдържание / 160

Категории / 25

Галерия / 48

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 5

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална критика / 2

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА