Събрани web съчинения
За контакти:
Речи
Българският първи ноември

1. За 40-ти път

През 2009 година Денят на народните будители като официален общодържавен празник се чества точно за четиридесети път.

Ето част от историята на празника [според уикипедия]:

Като местна инициатива за първи път всеградска почит към възрожденските ни деятели се отдава в Пловдив през 1909 г. Дотогава, а и досега, народната благодарност се изразява в кръщаването на улици, читалища, училища, институти в чест на заслужилите за свободата и просветата на България. Но през 1922 година правителството на Александър Стамболийски в лицето на Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение, прави предложение за определянето на 1 ноември като Ден на българските народни будители. Стоян Омарчевски е същият този министър, който въвежда и правописна реформа, премахваща еровете в краесловие и ред други качествени промени - но след падането на кабинета реакцията след 1923-а отменя реформата.

След 1945 г. новата - народна - власт отменя празника на народната почит.

През 1992 г. правителството на Филип Димитров възобновява традицията на празника. Първи ноември е неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.

2. Кои са народните будители?

Това е най-често задаваният и безспорно интересен въпрос. Първоначалният импулс за честване на възрожденските просветители и борци за освобождение - физическо и духовно - сякаш с времето разширява границите си. Към народните будители почват да се причисляват деятели от разни епохи: от създаването на българската държава през средновековието - славно или мрачно - до двадесетия век. Този динамичен процес ще продължава и в бъдещето. В този динамичен процес участват всички - ние градим в себе си своята си галерия от народни будители.

Разгърнете съдържанията на книгите, в чието заглавие присъства съчетанието "будители народни". Ще видите разни подходи към темата, различен избор и тематичен обхват - разни подредби в иначе извечната българска галерия от национални деятели. Някои се фокусират върху възрожденската епоха ["Будители на нацията" от 1969 г.]:

Първи възрожденци

* Творци на българската възрожденска култура

* Борци за национално освобождение

Други разширяват диапазона ["Будители народни" от 2002 г.]:

* Светци на българския род

* Будители на нацията

* Творци и строители на нова България

А ние бихме добавили и втората половина на 20 век:

* Будните съвести на нацията (Георги Марков)

* Кумирите, любимите лица от екрана (Георги Парцалев)

И така.

t
f
28.10.2009 (пр. 02.06.2017) | Знаци: 2513 | Прегледи: 1573 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още