Събрани web съчинения
За контакти:
Издадени книги
Него го няма от няколко часа
886.7-1
А 75

Антов, Огнян. Него го няма от няколко часа / Огнян Антов. - Варна : [Славена], 2004. - 40 с. ; 20 см
Офс. изд. - 300 тир.

ISBN 954-579-343-0
УДК 886.7-1

Именен показалец
Антов, Огнян Тодоров

Предметен показалец
Българска художествена литература - поезия

Ако определят поезията като "камерно, елитарно" и пр. изкуство в голямото литературно родословие и ако това е така, то е не защото я чете някакъв елит, а понеже тя, поезията, е изкуство на препрочитането...

Мерилото на една поетична книга е не в позата на лавицата и шрифта на корицата, не в жеста на отваряне и в прегледа върху съдържанието, не в познанството с автора и с рекламата на неговите "спиралоцентрични, пара- и метафизични кръгове" и божем "търсения", не е в цифрата на тиража и в лотарията на речниците, не е дори във факта на еднократното и педантично изчитане, още по-малко в ритуалната интонация на публичното възвестяване - всичко това е статистика.

Мерилото на една поетична книга се състои в това колко пъти тя ще бъде препрочетена (сиреч пожелана), пък било то и от един само читател (извън автора).

*

Стихове от късния и последен поетичен период на автора.

g
t
f
2004 (пр. 13.04.2017) | Знаци: 917 | Прегледи: 25 | Сподели:

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА