Събрани web съчинения
За контакти:
Издадени книги
Вапцаров на български
886.7.09
В 21

Антов, Огнян. Вапцаров на български. - Варна : Славена, 2002. - 78 с. ; 20 см. - ( Библиотека за учителя и ученика ; 14 )
Офс. изд. - 200 тир.

ISBN 954-579-225-6
УДК 886.7-1.09(092)+92

Именен показалец
Вапцаров, Никола Йонков (за него)
Антов, Огнян Тодоров

Предметен показалец
Българска художествена литература - поезия - литературни анализи

Книгата е желание за потъване в литературата като изкуство, а не в литературата – рупор на нравствени, морални и прочие ценности. В този смисъл (без това да е самоцел) книгата стига до там, откъдето започва популярното (особено школското) говорене за литература. Това е естествен опит за затворен анализ на осем Вапцарови стихотворения – цикъла “Песни за човека”. Те сами си съзиждат контекст. Книгата е нещо като пособие на един частен поглед към творбите на Вапцаров и затова не е пълноценна без паралелно четене на самите творби. Заглавието е, разбира се, провокативно. Цели да по(д)веде читателското любопитство (да пожелае) да надзърне и зад корицата. А иначе основата е тази: нека четем – Вапцаров и всички големи поети – със средствата на литературната наука и с епидермиса на сетивата си.

*

“Вапцаров на български” изследва цикъла “Песни за човека”, първи от сбирката “Моторни песни”, 1940. Снабдена е с послеписи, въвеждащи и обобщаващи думи, но всички те обслужват ядрото – анализи на осемте стихотворения на цикъла. Това е проспективна плетеница от анализи, които (колкото повече се навлиза в цикъла) толкова повече ретроспективни нишки извеждат от изминатото… Целите са няколко: Фокусиращ анализ на конкретно стихотворение – основни смисли, тип лирически светоглед, ритъм и стих, стилистика. Но конкретните анализи не се стремят към изчерпателност, а към нещо друго. Стремят се към мотивната структура и въобще към тези нива на художествената тъкан, които правят от отделните творби една цялост, многоизмерен обект със свой контекст. Тоест освен въздействащите средства на отделните творби, друга основна теза е цикличността и нейните пътища и закономерности… Защото поезията на Н. Вапцаров е естествено-циклична. С друго, освен с поезията, тази книга не се занимава.

g
t
f
2002 (пр. 13.04.2017) | Знаци: 1781 | Прегледи: 29 | Сподели:

Съдържание / 149

Категории / 22

Галерия / 44

Файлове / 4

По категории

Автопортрети и писма / 2

Антракт / 12

Дневник на писателя / 24

Дописки на редактора / 18

Драматургия / 2

Издадени книги / 5

Как се пише приказка / 7

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 3

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 2

Поетични книги и цикли / 17

Преводи / 10

Речи / 11

Речник на самотата / 5

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Фоторазкази / 5

Посетете още

Анапест

Анапест ДАМАСКИН

Анапест ДРАМОТЕКА