Събрани web съчинения
За контакти:
Фрагменти
Как се пише есе? Не знам, но ще ви дам 12 календарни теми, за да се (само)упражнявате

БЕЗИЗКУСНО УПЪТВАНЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ЕСЕТО

(1) Не умувай много-много. Измисли една уводна реплика – например за това по какъв повод може да възникне този проблемен и дискусионен въпрос. Ако сюрпризираш читателя с някакъв афоризъм и/или парадокс – добре, ала най-добре да има и връзка с темата и с предстоящото есе.

(2) Дай директен и прям отговор на поставения в темата въпрос, проблем, казус, ако е поставен без увъртания. Възможен е и подход на отрицателното аргументиране: „защо няма да...“, „ще започна с това, което няма да отговоря...“ и под. Не позволявай на мисълта ти да прави големи разсейки.

(3) Изложи аргументи по своята теза. Не се престаравай с различните гледни точки – един проблем може да се аргументира и без да е 3D огледан. Работи с примери - по възможност разнопосочни:

* чуто, прочетено, видяно;

* научено в семейство, училище или интернет;

* пример със себе си – случило ти се наистина или възможно (хипотетично), фикционален (измислен) дори сюжет по темата;

* диалог между двете гледища – предадени като сценарни гласове, като антитезни таблици, като реален сблъсък на арената (белия лист);

* каквото друго ти роди главата, но с мярка и с йерархия по важност – най-много за най-важното, маловажното в скоби, а неважното се пропуска.

(4) Прочети си отново цялото есе, преди да дадеш заключението (хем ще си поправиш правописа, пунктуацията и стилистиката). Ако не знаеш какво толкова да измислиш за финал, припомни, да речем, ядрото на това, което най-много си искал да подчертаеш и да се запомни от твоите размишления. Ако имаш късмет и мисъл, заключението може да прерасне в метазаключение – препратка за разширяване на проблема; сякаш отваряш прозорец широко и надникваш какво има отвъд поставения проблем...

АНТОВИ ТЕМИ ЗА ЕСЕ

Серия първа

Я н у а р и

Ако притежаваш хапче, приемането на което да ти гарантира, че повече никога през живота си няма да направиш глупост – ще го използваш ли?

Ф е в р у а р и

Може ли кучето без човека?

М а р т

Според медицинските изследвания лицето ни може да изрази шест основни емоционални състояния: радост, мъка, възмущение/отвращение, изненада/възхищение, гняв, страх. А как лицето ни изразява безразличие?

А п р и л

Ако можеш да избягаш на съвършена изкуствена планета край Земята, но за това да е нужно да убиеш всичките си спомени и да изтриеш всичките си профили в социалните мрежи - би ли го направил?

М а й

В съвремието ни най-висша ценност е човешкият живот. След някой и друг век хората ще сме различни – жизнените ни функции ще бъдат повече зависими от външни импланти и изкуствени храни и интелект в телата и организма ни: синтезирана храна, чипове, изкуствени и паралелни органи, човешки станции. Дали тогава е възможно в най-висша ценност да се превърне идеята за живот според естествените природни закони и дадености? Как мислите?

Ю н и

Ако сега всички са недоволни от държавата си и предимно я критикуват, представете си, че преди трийсетина години са били длъжни само да я славят и хвалят. Как може да е станало това?

Ю л и

Трендафилът мирише, бодилото боде. А любовта?

А в г у с т

Да си тъп е като да си мъртъв - на теб не ти пука, но засяга всички останали.

С е п т е м в р и

Фьодор Достоевски в романа "Бесове" чрез един от героите си казва: "Как да ви обясня, че човечеството ще мине и без англичанина, и без Германия ще се оправи и твърде вероятно и без руснака, и без наука може, без хляба дори може, и само без красотата ще загине, защото няма да има какво да прави на този свят."

О к т о м в р и

Преводът на едно стихотворение е като прехода от дете към възрастен – както и да го преведеш, все ще съжаляваш.

Н о е м в р и

Вие сте на театър, гледате пиесата „Хамлет“ от Уилям Шекспир. На сцената тече един от типичните монолози на Хамлет. Кой говори в този момент от сцената? Героят Хамлет, актьорът, който играе Хамлет, или Шекспир?

Д е к е м в р и

Има ли кръвосмешение при сурогатното майчинство?

t
f
02.08.2017 (пр. 02.08.2017) | Знаци: 3977 | Прегледи: 2231 | Сподели:

Съдържание / 223

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 84

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 25

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още