Събрани web съчинения
За контакти:
Изследвания | Електронни издания | Книги |
Varna Core. Рекламното писане, гледано отстрани

Предмет на изследването е рекламното писане или копирайтингът в неговото информационно и текстологично измерение. Работата формулира теоретичен модел на този вид писане. Индуктивно е изведен тематичният обект – произход, принадлежност, понятия, допирни дисциплини, някои дефиниции. Следващата стъпка е обяснение на четиристепенен изследователски модел. Използването на този модел се прилага, за да се изведат информационните доминанти в различни по сфера на употреба текстове - от деловата кореспонденция, от журналистическата практика, от библиографско-справочната практика, от уеб стандарти и практики. След като подробно биват предадени параметрите и елементите на печатната реклама, се формулира и четиристепенното рекламно ядро. Последната стъпка е да се приложи моделът, което става чрез анализ на рекламен текст и чрез редакция на урочна учебникарска статия.

С ъ д ъ р ж а н и е

Част 1. Послеслов

(1) Автореферат

(2) Начална фраза, уточняване на понятията и упътване в библиографията

Част 2. За рекламата

(3) Задача на настоящата работа

(4) Позициониране в маркетинга. Комуникационна политика

(5) Позициониране в процеса на комуникацията

(6) Функции на рекламата. Професии в рекламата

(7) Още за рекламните цели, целеви групи, критерии. Ролята на проучването. Ролята на психологията

(8) Парчета от историята на някои идеи в рекламното дело

(9) Някои определения за реклама

Част 3. За рекламното послание

(10) Четиристепенен изследователски модел

(11) Основни типове рекламно писане

(12) Информационни стандарти в деловата кореспонденция

(13) Информационни стандарти в медийни жанрове. Информационна бележка, прессъобщение, отворено писмо

(14) Информационни стандарти в справочни жанрове

(15) Рекламното послание. Предпоставки

(16) Печатната реклама

(17) Формули на рекламното послание. Фигурата на рекламиста

(18) Модел на рекламното ядро

Част 5. Приложения

(19) Моделиране на христоматиен рекламен текст със стогодишна давност

(20) Моделиране и преобразуване на учебникарска урочна статия от началния образователен курс

Част 6. Заключение и източници

(21) Финален акорд от три въпроса и едно резюме

(22) Източници

t
f
2017 (пр. 04.01.2021) | Знаци: 2154 | Прегледи: 4736 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още