Събрани web съчинения
За контакти:
Преводи | С. Есенин: Няма вече връщане назад |
Писмо от мама

Какво ли още

мога да измисля,

какво да пиша

още, боже мой.

Пред мен лежи

на масичката ниска

полученото

мамино писмо.

Тя пише:

"Синко, ако можеш ти,

за Коледа поне

ела, любими.

Купи ми шал,

на татко си купи му

гащи,

че у нас е недоимък.

Мен притеснява ме,

че си поет,

че се сдружи

със слава твърде клета.

А как добре бе

отнапред -

след ралото да си, в полето.

А остарях аз,

даже станах зла,

но ако ти дома

не бе напуснал,

сега край мен

да имаше снаха,

и внуче на коляното

да друсам.

А ти децата

пръсна по света,

жена си даде

друг да я прегръща

и без семейство, без другар,

без път

на стола си във кръчмата

се тръшна.

Кажи ми, майче,

що ти е?

Ти беше кротичък,

така смирен бе.

Говореха един през други те:

какъв щастлив е

старият Есенин!

Не сбъдна се

надеждата ни в теб

и от това

горчи ни на душата,

баща ти мислеше,

със стихове

да вадиш

малко повече заплата.

Каквото и

да получаваш,

пак не би

изпратил вкъщи

и затуй те хокам,

че знам си аз

и знам от теб, уви:

поетът с пръсти е широки.

И притеснява ме,

че си поет,

че се сдружи

със слава твърде клета.

А как добре бе

отнапред -

след ралото да си, в полето.

Сега е пълна скръб,

тъма като куршум.

И кон си нямаме.

Но ако ти си дòма,

ще има всичко,

а със твоя ум -

би станал председател

в изпълкома.

По-смело ще живеем,

без да ни корят,

умората

ще те напусне, вярвам,

на твоята жена

ще дам

чекрък,

а ти ще пазиш, сине,

нашта старост."

. . . . . . . . . . . . . . .

Писмото мачкам

и си губя мисълта.

Нима пред мене пътят

няма изход даже?

Но всичко, дето мисля,

ще разкажа там.

Във отговора

ще разкажа...

Сергей ЕСЕНИН

1924

t
f
21.06.2017 | Знаци: 1710 | Прегледи: 1751 | Сподели:

Съдържание / 222

Категории / 35

Имена / 12

Галерия / 83

Файлове / 11

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 24

Драматургия / 2

Електронни издания / 6

Есеистика / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Книги / 9

Лингвистика / 1

Литературна критика / 3

Литературни анализи и теория / 5

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Произведения за деца / 20

Речи / 14

Речник на самотата / 5

Романи / 16

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фейлетони / 3

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 2

Посетете още