Събрани web съчинения
За контакти:
Последно в архива

ново Откъс от "Вавилон" и в памет на професор Никола Георгиев

16.10.2019 | 39 | Романи

Аз, честно казано, напоследък си мисля не за пещерата, а изобщо за посоката на живота и характеристиката на пътуването в тази посока. Обобщавайки прочетеното и чутото, виждам два подхода към темата: античното „панта рей, панта кинейтай“ – всичко тече, всичко се променя; и по-модерното – за вечно разширяващата се вселена. "Идеята" ми е, че ние не умеем да се връщаме назад и вечно се променяме. Но дали това е един кръговрат природен?… Ето, от Шварцвалд тръгва поточе, което се превръща в река, во...

Объркани мисли в началото на астрономическото лято

21.06.2019 | 297 | Дневник на (екс)писателя

На работа във фабриката за тролове

10.05.2019 | 270 | Романи

Печална варненска хроника ++

25.04.2019 | 328 | Романи

Думи за Венета Мандева

08.02.2019 | 532 | | Речи

1 2 3 > >>

Съдържание / 202

Категории / 34

Имена / 11

Галерия / 56

Файлове / 7

Препратки / 5

По категории

Автопортрети и писма / 3

Антракт / 12

Беседи за Обществото на писателите / 4

Дневник на (екс)писателя / 31

Дописки на редактора / 20

Драматургия / 2

Електронни книги / 5

Есеистика / 5

Издадени книги / 5

Изследвания / 2

Интервю / 2

Как се пише приказка / 7

Лингвистика / 1

Литературна критика / 2

Литературни анализи и теория / 4

Малък смешен именник / 8

Малък тъжен именник / 8

Наново разказани приказки / 5

Него го няма от няколко часа / 4

Никому неизвестен шано цикъл / 4

Опис опуси / 2

Очерци и пътеписи / 7

Поетични книги и цикли / 19

Преводи / 11

Речи / 13

Речник на самотата / 5

Романи / 12

С. Есенин: Няма вече връщане назад / 10

Сънищата започват на сутринта / 8

Тайната на боба е захарта / 8

Театрална и филмова критика / 9

Фоторазкази / 5

Фрагменти / 4

Посетете още